Παρασκευή

Tα περιεχόμενα του βιβλίου "Η ΓΛΩΣΣΑ του ΣΩΜΑΤΟΣ και οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ"


Για να παραγγείλλετε το βιβλίο "Η ΓΛΩΣΣΑ του ΣΩΜΑΤΟΣ και οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ, πατήστε εδώ.
Για να δείτε τι είπαν για το βιβλίο, πατήστε εδώ.

Ακολουθούν τα περιεχόμενα του βιβλίου:


ΠΡΟΛΟΓΟΣ ……………………………………………………………………
ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Ένα διαζύγιο σε δεκαπέντε χρόνια από τώρα και
το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού …………………………………….....

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ……………………………………………………

Οι δέκα βασικοί κανόνες …………………………………………………………
Α. Παρατηρητικότητα. Μπορείς να δεις το γορίλλα δίπλα σου; ………………..
Β. Πολιτισμικές διαφορές ……………………………………………………….
Γ. Συστάδες μηνυμάτων …………………………………………………………
Δ. Πλαίσιο ……………………………………………………………………….
Ε. Εντοπίστε τη ‘βασική συμπεριφορά’ …………………………………………
ΣΤ. Διάκριση μεταξύ άνεσης και δυσφορίας ……………………………………
Ζ. Επανάληψη ερεθίσματος ……………………………………………………..
Η. Διακριτικότητα ……………………………………………………………….
Θ. Ο χώρος που καταλαμβάνει κάποιος …………………………………………
Ι. Το τρίπτυχο ‘πάγωμα – φυγή – μάχη’ …………………………………………

α) Κεφάλι - πρόσωπο ……………………………………………………………

i) Τα μάτια …………………………………………..…………………………...
Η μεταβολή της κόρης των ματιών ……………………………………………
Αλήθεια ή ψέματα; Η διαστολή της κόρης του ματιού ………………………….
Η διάρκεια της οπτικής επαφής ………………………………………………..
Τα ‘δεν’ της οπτικής επαφής στην ανάκριση και ο Μακιαβέλλι ………………
Η συχνότητα της οπτικής επαφής ……………………………………………...
Η συχνότητα στα πλαίσια της ανάκρισης ……………………………………...
Η αμοιβαιότητα της οπτικής επαφής …………………………………………..
Αλήθεια ή ψέματα; Η οπτική επαφή …………………………………………….
Έξω στο δρόμο: Μηχανισμοί επιβίωσης ………………………………………..
Η συχνότητα βλεφαρίσματος …………………………………………………..
Αλήθεια ή ψέματα; Η συχνότητα βλεφαρίσματος ……………………………….
Ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος; ……………………………………………….
Έξω στο δρόμο: Το βλεφάρισμα ………………………………………………..
Η κατεύθυνση του βλέμματος και ο νευρογλωσσικός
προγραμματισμός (NLP) …………………………………………………………
Πού κοιτάμε όταν θέλουμε να θυμηθούμε κάτι; ………………………………
Και πού κοιτάμε όταν λέμε ψέματα ή δε θυμόμαστε; …………………………
Ακούγοντας προσεχτικά τις λέξεις που χρησιμοποιεί ο συνομιλητής σας …….

ii) Τα φρύδια. Όταν είμαστε σκεπτικοί χαμηλώνουμε συνήθως
τα φρύδια μας. Συμβαίνει μήπως και το αντίθετο; ………………………………

iii) Μύτη-όσφρηση ……………………………………………………………….
Αλήθεια ή ψέματα; Το Σύνδρομο Πινόκιο ……………………………………...
Έξω στο δρόμο: Μυρίζω το φόβο σου… ……………………………………….

iv) Tο στόμα ……………………………………………………………………..
Σφιγμένα χείλη ………………………………………………………………...
Αλήθεια ή ψέματα; Τα σφιγμένα χείλη …………………………………………
Γλώσσα έξω! …………………………………………………………………..
Προσοχή, δαγκώνει! …………………………………………………………..

v) Το σαγόνι …………………………………………………………………...
Έξω στο δρόμο. To σαγόνι του Μπενίτο ………………………………………..
Αλήθεια ή ψέματα; Το σαγόνι …………………………………………………..
Το χασμουρητό ……………………………………………………………….
Το κλάμα ……………………………………………………………………...
Αλήθεια ή ψέματα; Το κλάμα (μυς ‘κλειδιά’ και διάρκεια) ……………………

vi) Η φωνή. Ο γιατρός, η φωνή του και οι αγωγές των δυσαρεστημένων
ασθενών ………………………………………………………………………….
Πέρα από τις λέξεις (παραγλώσσα) ……………….............................................
Φωνή, προσωπικότητα, κυριαρχία, πειθώ και επιτυχία ……………………......
Αλήθεια ή ψέματα; Η ταχύτητα της ομιλίας …………………………………….
Αλήθεια ή ψέματα; Ο τόνος της φωνής …………………………………………
Η φωνή, τα ‘εε’, ‘εμ’, ‘χμ’ κτλ., οι παύσεις και οι καθυστερήσεις …………….
Αλήθεια ή ψέματα; Παύσεις, καθυστερήσεις, επαφικά στοιχεία κτλ. ……………
Πες μου κι άλλα! ……………………………………………………………….
Αλήθεια ή ψέματα; Η διάρκεια ομιλίας, η λεξιλογική ποικιλία,
οι αρνητικές δηλώσεις, η αμεσότητα και η χρήση γενικών όρων ………………..

vii) Διαβάστε το πρόσωπο! ……………………………………………………
Οι εκφράσεις και μικροεκφράσεις του προσώπου – Το πρόσωπο ως σύνολο
Έξω στο δρόμο: Οι ‘ανιχνευτές συμπεριφοράς’ στο αεροδρόμιο ………….......
Μαρία η ψυχασθενής – Το ξεκίνημα των μικροεκφράσεων ………………….
Τι είναι λοιπόν μία ‘μικροέκφραση’; ………………………………………….
Το πρόγραμμα Διογένης (Diogenes project) …………………………………
Κωδικοποίηση εκφράσεων του προσώπου. O καθηγητής και οι
άγριες φυλές …………………………………………………………………….
F.A.C.S. – Σύστημα κωδικοποίησης κινήσεων και εκφράσεων
προσώπου ……………………………………………………………………….
Αλήθεια ή ψέματα; Δύο παραδείγματα εφαρμογής των
μικροεκφράσεων στην πράξη και τα ποσοστά επιτυχίας
στην ανίχνευση ψεύδους …………………………………………………………
Τα κύρια συναισθήματα ……………………………………………………….
Αλήθεια ή ψέματα; Τα συναισθήματα ………………………………………….
α) Θλίψη ……………………………………………………………………….
Αλήθεια ή ψέματα; Η θλίψη ……………………………………………………
β) Έκπληξη …………………………………………………………………….
Αλήθεια ή ψέματα; Η έκπληξη και η διάρκειά της ……………………………..
γ) Φόβος …………………………………………………………………….....
δ) Θυμός …………………………………………………………………….....
ε) Απέχθεια ………………………………………………………………….....
στ) Χαρά ……………………………………………………………………....
Το χαμόγελο. Μπορείτε να ξεχωρίσετε το γνήσιο από
το ψεύτικο χαμόγελο; …………………………………………………………...
Αλήθεια ή ψέματα; Το χαμόγελο ……………………………………………….
Όταν το χαμόγελο αποκρύπτει άλλα συναισθήματα –
Ανάλυση μικροεκφράσεων ……………………………………………………..
Τα δευτερεύοντα συναισθήματα …………………………………………….....
α) Αμηχανία ……………………………………………………………………
β) Περιφρόνηση ……………………………………………………………….
γ) Νευρικότητα ………………………………………………………………..
δ) Πόνος ……………………………………………………………………….
Σκεπτικισμός-δυσπιστία …………………………………………………….....
Η πραγματική δύναμη της έκφρασης του προσώπου …………………………

viii) Το κεφάλι. Διαμόρφωση απόψεων μέσω … κίνησης κεφαλιού ……………..
Μίλα μου! ……………………………………………………………………
Το κεφάλι που ακούει, «το κεφάλι του κόκορα» και άλλες
στάσεις κεφαλιού ………………………………………………………………
Έξω στο δρόμο. Το «κεφάλι του κόκορα» ………………………………………

β) Τα χέρια ………………………………………………………………………
Αλήθεια ή ψέματα; Οι κινήσεις των χεριών …………………………………..
Έξω στο δρόμο. Εντοπίζοντας τον κλέφτη …………………………………….
Έξω στο δρόμο. Θα επιτεθεί με τα χέρια ή όχι; ……………………………….

i) Κινήσεις αυτοαγγίγματος και ο αυτο-καθησυχασμός ………………………...
Χέρι πίσω από το κεφάλι ……………………………………………………...
Χέρι στο λαιμό ………………………………………………………………...
Χέρι στο πρόσωπο …………………………………………………………….
Αλήθεια ή ψέματα; Τρίψιμο προσώπου ή μαλλιών ……………………………
Τρίψιμο των χεριών μεταξύ τους, στα πόδια και τα χέρια στα ρούχα ………..
Άλλες κινήσεις αυτο-καθησυχασμού με τα χέρια …………………………….
Αλήθεια ή ψέματα; Κινήσεις αυτο-καθησυχασμού γενικά ……………………..
Το μαγικό άγγιγμα (απτική) …………………………………………………..
Πλέξιμο των βραχιόνων στο στήθος ………………………………………….
Αλήθεια ή ψέματα; Το πλέξιμο των βραχιόνων στο στήθος ……………………
Χέρια στο γοφό ………………………………………………………………..
Έξω στο δρόμο. Τα χέρια στο γοφό ……………………………………………
Χέρια πίσω από τη μέση ………………………………………………………

ii) Χειρονομίες ……………………………………………………………………

iii)Χειρονομίες συζήτησης ……………………………………………………….
Κούνα τα χέρια σου για να θυμάμαι αυτά που λες! …………………………...
Παλάμες πάνω – Παλάμες κάτω ………………………………………………
Η στέγη ………………………………………………………………………..
Πλέξιμο των δακτύλων ………………………………………………………..
Ο προτεταμένος δείκτης ………………………………………………………

γ) Τα πόδια.

i) Τι κάνουν τα πόδια μας όταν καθόμαστε; …………………………………….
Αλήθεια ή ψέματα; Η κίνηση των ποδιών ……………………………………..
Το σταύρωμα των αστραγάλων ………………………………………………..
Πόδια … επεκτεινόμενα ……………………………………………………….

ii) Τι κάνουν τα πόδια όταν είμαστε όρθιοι; ……………………………………..
Πόδια σε διάσταση – Πόδια σταυρωμένα ……………………………………..
Έξω στο δρόμο. Πόδια σε διάσταση και πόδια σταυρωμένα …………………...
Τα πόδια ως ένδειξη κατεύθυνσης …………………………………………….
Έξω στο δρόμο. Η θέση φυγής και η θέση μάχης ………………………………

δ) Το σώμα ως σύνολο …………………………………………………………
Ο ζωτικός χώρος του ανθρώπου (προσεγγιστική) …………………………….
Έξω στο δρόμο. Εισβολή στον προσωπικό χώρο ……………………………...
Η ανάκριση και η παραβίαση του προσωπικού χώρου ……………………….
Ζωτικός χώρος, υπερπληθυσμός και βία ……………………………………...
Η κλίση, η στάση και ο προσανατολισμός του σώματος ……………………..
Έξω στο δρόμο. Στάση και προσανατολισμός του σώματος ……………………
Αλήθεια ή ψέματα; Ο προσανατολισμός ………………………………………..
Το περπάτημα ………………………………………………………………….
Ο μικρορυθμός, το καθρέφτισμα (ισόπραξη), και η
πραγματική δύναμη των συναισθημάτων ………………………………………
Συναισθηματική επιμόλυνση …………………………………………………..
Η άσχημη και κακιά μάγισσα, ο χοντρός και ο λιγνός,
ο κοντός αστυνομικός, και γιατί κάνουμε πάντα το ίδιο λάθος ………………

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΗ. ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ;

Έξω στο δρόμο: Σχήμα προσώπου και επιθετικότητα …………………………
Μετά από χρόνια τα πρόσωπά τους θα μοιάζουν αρκετά… …………………
Ανάλυση του προσώπου με βάση τη φυσιογνωμική ………………………….
Το σχήμα των ποδιών, η επιθετικότητα και άλλα χαρακτηριστικά …………...
Το σχήμα του σώματος ως σύνολο ……………………………………………

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΨΕΜΑΤΑ; ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Οι δύο θεωρίες του ψεύδους ………………………………………………….
Οι βασικοί κανόνες για την ανίχνευση του ψεύδους. 1ος κανόνας ……………
2ος κανόνας ……………………………………………………………………
3ος κανόνας ……………………………………………………………………
4ος κανόνας ……………………………………………………………………
5ος κανόνας ……………………………………………………………………
6ος κανόνας ……………………………………………………………………
7ος κανόνας ……………………………………………………………………
8ος κανόνας ……………………………………………………………………
9ος κανόνας ……………………………………………………………………
10ος κανόνας ……………………………………………………………………
11ος κανόνας ……………………………………………………………………
12ος κανόνας ……………………………………………………………………
Μπορεί κάποιος μέσω εκπαίδευσης να βελτιώσει την ικανότητα του στην
ανίχνευση ψεύδους; ……………………………………………………………..
Ποιες είναι οι ποιο συχνά αναφερόμενες ‘κινήσεις ψεύδους’ τελικά; ………….

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΈΞΩ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Σε ποιον θα επιτεθούμε σήμερα; ……………………………………………….
Διαφωνώντας με το σκύλο σας …. οι καταδιώξεις, η υπερβολική
άσκηση βίας, και ένας αστυνομικός αντί για δύο στα περιπολικά ……………..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Της φυλακής τα σίδερα…και κατά πόσο μας επηρεάζει το περιβάλλον; ………
Πώς είναι πιο πιθανό να κινηθούμε σε κλειστό χώρο και γιατί; ……………….
Διαπραγματεύσεις, ηγεσία και θέση στο τραπέζι ………………………………
Θέσεις συνεργασίας, ανταγωνισμού – άμυνας, συνομιλίας και
αδιαφορίας γύρω από το τραπέζι …………………………………………………
Το φαινόμενο ‘Στέινζορ’ (Steinzor effect) ……………………………………..
Αξιολόγηση χαρακτήρα μέσα από ένα δωμάτιο ………………………………..
Ο μεγάλος πίθηκος και τα κτίριά μας …………………………………………...
Οι 4 εποχές: βία, ψυχασθενείς, αυτοκτονίες, όπλα και τα πλήθη ………………
Τα ρούχα, η στολή και τα χρώματά τους ……………………………………….
Σακάκι … ξεκούμπωτο …………………………………………………………
Τελικά πόσο μικρός είναι ο κόσμος μας; …. οι εξαφανίσεις
προσώπων και το Facebook.com ……………………………………………..
Ποιοι είναι οι φίλοι μας, ο κανόνας των 150 και τι είναι
οι άνθρωποι - σύνδεσμοι; ……………………………………………………..
Διατροφή και βία – είμαστε ό,τι τρώμε ………………………………………...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ

Γενικά στοιχεία της ανάκρισης –συνέντευξης ………………………………....
α. Ο χώρος της ανάκρισης-συνέντευξης ……………………………………….
β. Η εμφάνιση του ανακριτή ……………………………………………………
γ. Πώς να διατυπώνετε ερωτήσεις. Τεχνικές διατύπωσης ερωτήσεων ………...
Ο νόμος του Miller ……………………………………………………………..
Το χωνί των ερωτήσεων ………………………………………………………..
Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και τα πλεονεκτήματά τους …………………….
Ένα συνηθισμένο λάθος που οδηγεί στην αποτυχία ……………………………
Ο ‘κανόνας’ 20-50-30, και πώς δομείται μία αληθής αφήγηση ………………..
Πώς να μην κατευθύνετε κάποιον με την επιλογή των λέξεων ………………...
Σύνθετες ερωτήσεις - Γιατί δεν πρέπει να συνδυάζονται πολλά θέματα ………
Ερωτήσεις αβεβαιότητας ……………………………………………………….
Αρνητικές ερωτήσεις …………………………………………………………...
Ερωτήσεις πρόκλησης ………………………………………………………….
Ερωτήσεις συνέχειας – για να υπάρχει ροή στη διαδικασία ……………………
Ρητορικές ερωτήσεις ……………………………………………………………
δ. Η ερμηνεία των απαντήσεων ………………………………………………….
Οι απαντήσεις με τον ειδικό πρόλογο …………………………………………..
Αντί για απάντηση: Ερωτήσεις ‘Κολούμπο’ (Columbo) ……………………….
Λέξεις αποφυγής (‘Οι τροποποιητές νοήματος’) ……………………………….
Απαντήσεις – φραγμοί ………………………………………………………….
Φράσεις αυτοενοχοποίησης – ‘Φροϋδικό ολίσθημα της γλώσσας’ ……………
Συνδετικές φράσεις ……………………………………………………………..
Αλλαγή στη χρήση λεξιλογίου. Ρήματα, αντωνυμίες κτλ. ……………………..
Απαντήσεις ‘αποπροσωποποίησης’ …………………………………………….
Καθυστέρηση στην απάντηση ………………………………………………….
Απαντήσεις ‘ναι’ , ‘όχι’ …………………………………………………………
Υποκατάστατες λέξεις …………………………………………………………..
Επίκληση στην ηθική ……………………………………………………………
Υπερβολική ευγένεια ……………………………………………………………
Οι γνωστοί ……………………………………………………………………....
Δηλώσεις ‘χρέους’ ………………………………………………………………
Δηλώσεις ‘τιμωρίας’ …………………………………………………………….
Και αν δε λέει τίποτα; …………………………………………………………...
ε. Κάπνισμα ………………………………………………………………………
στ. Σημειώσεις …………………………………………………………………...
ζ. Η γλώσσα του ανακρίνοντος ………………………………………………….
η. Ηλεκτρονική καταγραφή ……………………………………………………..
θ. Το ελληνικό νομικό πλαίσιο ………………………………………………….

1.Τεχνική Κινησιακής Συνέντευξης – Ανάκρισης
(Kinesic interviewinterrogation technique) …………………………………..
2. H Τεχνική Ρίντ (Reid Technique) …………………………………………...
i) Συνέντευξη Ανάλυσης Συμπεριφοράς
(Behavioral Analysis Interview - BAI) …………………………………………
ii) Συνέντευξη …………………………………………………………………
iii) Τα 15 βήματα- ερωτήσεις της συνέντευξης ………………………………..
iv) Τα 9 βήματα της ανάκρισης ………………………………………………...
v) Μια υπόθεση κλοπής που προσεγγίζεται με την τεχνική Ρίντ ……………...
3.Τεχνική Βίκλαντερ – Ζουλάφσκι (WZ) ……………………………………...
4.Τεχνική Αξιολόγησης Θεματικής Αντίληψης ………………………………
Ψευδείς ομολογίες ………………………………………………………………

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΕΚΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1. Επιστημονική Ανάλυση Περιεχομένου -
(Scientific Content Analysis – SCAN) …………………………………………
Παράδειγμα υπόθεσης που αναλύεται με την τεχνική SCAN …………………
2. Αξιολόγηση Αξιοπιστίας Δήλωσης
SVA (Statement Validity Assessment) …………………………………………
α. Ανάλυση των στοιχείων της υπόθεσης ……………………………………….
Το ξυράφι του Όκκαμ και πώς να πάρετε μια απόφαση …………………………...
β. Η ημι-δομημένη συνέντευξη ………………………………………………….
Μήπως γίνεται λανθασμένα η προσέγγιση των παιδιών; ………………………….
γ. Ανάλυση Περιεχομένου βάσει Κριτηρίων -
(Criteria – Based Content Analysis, CBCA) ……………………………………
δ. Αξιολόγηση του αποτελέσματος της CBCA. Ανάλυση αξιοπιστίας …………
3. Ανάλυση Πραγματικότητας (Reality monitoring - RM) …………………….

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Γνωστική συνέντευξη. Πώς ν’ ανασύρουμε πληροφορίες από το μάρτυρα ……...
Το μνημόνιο PEACE ……………………………………………………………...
Ο πολύγραφος …………………………………………………………………….
Ο ορός της αλήθειας ………………………………………………………………
Εγκεφαλική δραστηριότητα και ψέματα - Λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (fMRI) ………………………………………………………………...
Συσκευές ανίχνευσης ψεύδους μέσα από ηχητικά δεδομένα ……………………..
Δικανικός υπνωτισμός ……………………………………………………………

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΠΕΙΘΩ: ΟΙ ΕΞΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

1ος Θεμελιώδης κανόνας …………………………………………………………
2ος Θεμελιώδης κανόνας …………………………………………………………
Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Κινέζων ………………………………………
3ος Θεμελιώδης κανόνας …………………………………………………………
Η Μικρονησία, τα τροχαία ατυχήματα και οι αυτοκτονίες
των στρατιωτών στον Έβρο ………………………………………………………
Γιατί και οι 38 δεν τηλεφώνησαν την αστυνομία; …………………………………
4ος Θεμελιώδης κανόνας …………………………………………………………
Ο καλός και ο κακός ……………………………………………………………….
5ος Θεμελιώδης κανόνας …………………………………………………………
‘Τα σκυλιά του Pavlov’, η τεχνική του γεύματος και η πειθώ …………………….
Και όμως, θα υπακούσεις, αλλιώς έχει … ηλεκτροσόκ ………………………….
6ος Θεμελιώδης κανόνας …………………………………………………………

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ

Οι βασικοί κανόνες της γραφολογίας ……………………………………………
Ένα μικρό τεστ γραφολογίας …………………………………………………….
Οι ζώνες των γραμμάτων: Πάνω – μεσαία – κάτω ………………………………
Τα περιθώρια και η σημασία τους ………………………………………………..
Η κλίση των γραμμάτων …………………………………………………………
Κλίση και παραβατική συμπεριφορά ……………………………………………
Η πίεση …………………………………………………………………………..
Μία αίτηση από το δολοφόνο - Παράδειγμα υπόθεσης ………………………….
Πολλές φορές δε χρειάζονται εκλεπτυσμένες γνώσεις… ……………………….
Πώς πρέπει να λαμβάνεται το δείγμα του γραφικού χαρακτήρα ………………..
Ανάλυση υπογραφών …………………………………………………………….
H γραφολογία και η εγκυρότητά της ……………………………………………..

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ………………………………………………………………………….
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ …………………………………………………...

Ακολουθούν κάποια άρθρα ενδεικτικά του περιεχομένου του βιβλίου.

<< Θέμα: Μια τηλεοπτική σειρά με αντικείμενο την ανίχνευση του ψεύδους >>
Θα ήθελα να δείτε το ακόλουθο βίντεο που αφορά σε μία σειρά που ξεκίνησε να προβάλλεται στις 19 Ιανουαρίου 2009 στο εξωτερικό (ΗΠΑ, Καναδάς κτλ.). Η σειρά βασίζεται στα ερευνητικά δεδομένα κυρίως του καθηγητή ψυχολογίας Paul Ekman.


http://www.youtube.com/watch?v=GVG5AwZph-s 
 Στο βίντεο αυτό βλέπουμε διάφορες πτυχές της γλώσσας του σώματος, όπως:

- Μια μικροέκφραση προσώπου (στο 0.11 και 0.13 του βίντεο), όπου ο ανακρινόμενος φυλακισμένος ανασηκώνει το πάνω χείλος του για κλάσματα του δευτερολέπτου (1/25 ως ένα 1/15). Κάτι τέτοιο συνιστά τη Μονάδα Έκφρασης Προσώπου 10 (σύμφωνα με το σύστημα κωδικοποίησης εκφράσεων προσώπου, FACS) και είναι ενδεικτική ενός από τα κύρια συναισθήματα του ανθρώπου, της απέχθειας.

- Η διαστολή της κόρης του ματιού στο νεαρό που βιντεοσκοπήθηκε (0.44 του βίντεο), η οποία είναι και αυτή σε (σχετικά ικανοποιητικό βαθμό, με συντελεστή συσχέτισης για όσους ενδιαφέρονται 0.39- με το ένα 1 να είναι ο απόλυτος συσχετισμός και το 0 καθόλου) αλληλένδετη με το ψεύδος.

- Το "μικροκούνημα" (mircoshrug) του ώμου (στο 0.52 του βίντεο), κίνηση που δημιουργεί αντίφαση μεταξύ των όσων λέγονται και όσων εκφράζονται μέσα από την κίνηση του σώματος

- Οι κινήσεις 'αυτοκαθησυχασμού' (στο 1.11 του βίντεο) που κάνει ο άνδρας στο πρόσωπό του.

Το βίντεο εμπεριέχει και αρκετά άλλα στοιχεία ενδεικτικά της σειράς, τα οποία φυσικά αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια στο βιβλίο "Η ΓΛΩΣΣΑ του ΣΩΜΑΤΟΣ και οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ".

<< Θέμα: Τα συναισθήματα και το πρόσωπό μας >>
Σ' αυτό το άρθρο θα δούμε κάποια από τα 6 κύρια ανθρώπινα συναισθήματα (καθώς και κάποια από τα δευτερεύοντα) και πώς αυτά αποτυπώνονται στο πρόσωπο. Για το λόγο αυτό παραθέτω το σύντομο βίντεο
http://www.youtube.com/watch?v=jXytQOkNaq4
-Στα 0.07 λεπτά του βίντεο βλέπουμε τον ενθουσιασμό-έξαψη στη μεταβολή της κόρης των ματιών. Η κόρη των ματιών μεταβάλλεται (πέρα από τις μεταβολές στο φωτισμό) ανάλογα με τη συναισθηματική κατάσταση του υποκειμένου.

-Στα 0.08 λεπτά βλέπουμε αποτυπώνεται το (κύριο) συναίσθημα της θλίψης. Στο βίντεο επισημαίνεται μόνο η άνοδος των μέσα πλευρών των φρυδιών (που σύμφωνα με το "Σύστημα Κωδικοποίησης Εκφράσεων Προσώπου" - "FACS" συνιστά τη μονάδα έκφρασης προσώπου 1 - Action Unit 1- ). Πέρα από αυτό το στοιχείο, θα πρέπει να προσέξουμε τη διαπλάτυνση που παρατηρείται και στα χείλη, που συνιστά τη μονάδα έκφρασης 20 και είναι ενδεικτική του φόβου. Συνεπώς έχουμε ένα πρόσωπο με δύο μερικές εκφράσεις: της θλίψης και του φόβου.

-Στα 0.09 λεπτά βλέπουμε τη μερική ανύψωση του πάνω χείλους, ενώ από το 0.11 ως τα 0.22 βλέπουμε κινήσεις του προσώπου που αντιστοιχούν σε διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις.

Είναι γεγονός πως σχεδόν όλοι μας μπορούμε ν' αναγνωρίσουμε τα συναισθήματα στο πρόσωπο του άλλου. Τι συμβαίνει όμως όταν αυτά αναμειγνύονται μεταξύ τους (π.χ. θυμός με φόβο που είναι και συνηθισμένο); Τι γίνεται όταν μία έκφραση διαρκεί για δέκατα του δευτερολέπτου; Έχουμε τη δυνατότητα να την αναγνωρίσουμε ή θα μας διαφύγει με όποια συνέπεια έχει κάτι τέτοιο;
<< Θέμα: "Η κοπέλα με τα τατουάζ" >>
Σήμερα θα σχολιάσουμε ένα βίντεο που απεικονίζει μια κοπέλα, η οποία ζήτησε -όπως ισχυρίζεται- να της γίνουν 3 αστέρια (τατουάζ) στο πρόσωπο και αντί γι' αυτό της έκαναν 56. Βέβαια, μερικές μέρες αργότερα η ίδια αποδέχτηκε ότι έλεγε ψέματα υπό το φόβο της πατρικής τιμωρίας. Στο βίντεο βλέπουμε την κοπέλα να λέει ψέματα (την βλέπουμε δηλαδή πριν παραδεχτεί την αλήθεια). Είναι σπάνιο να έχει κανείς τέτοια βίντεο στη διάθεσή του. Δείτε πρώτα το βίντεο μια φορά και μετά δείτε το ακόμα μία φορά με τον ήχο κλειστό, σταματώντας το σε τακτά χρονικά διαστήματα
http://www.youtube.com/watch?v=GQClB2OC80A&feature=related 

Εστιάστε την προσοχή σας από το 0.28 ως το 0.40 του βίντεο, όπου μιλά η κοπέλα για το γεγονός. Θα προσέξατε ότι στα 0.30, 0.36 και στα 0.37-0.40 του βίντεο το κάτω μέρος του προσώπου εμφανίζει χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το χαμόγελο και το χαρά.

Δεν είναι δυνατόν να σου έχουν "καταστρέψει" το πρόσωπο και 'σύ να χαίρεσαι γι' αυτό! Η κοπέλα δείχνει πιο πολύ χαρούμενη παρά λυπημένη. Προσπαθεί να προσποιηθεί τη θλίψη, αλλά δεν είναι πειστική.

Η προσπάθεια της εξαπάτησης αποτυπώνεται με τρεις τρόπους σύμφωνα με τον Paul Ekman. Ο ένας από αυτούς είναι και η "απόλαυση της εξαπάτησης" ή αλλιώς "duping delight". Όταν κάποιος καταφέρνει να γίνει πιστευτός είναι πολύ πιθανόν να χαρεί γι' αυτό, να το απολαύσει. Αυτή είναι μια πιθανή εξήγηση για το μικροχαμόγελο της κοπέλας.

Βέβαια, για να βγάλουμε καλύτερα συμπεράσματα, θα έπρεπε να έχουμε περισσότερο υλικό προς εξέταση και ταυτόχρονα να μπορούμε να δούμε όλο το σώμα της κοπέλας.

Την επόμενη βδομάδα θ' ασχοληθούμε πάλι με την ίδια κοπέλα και θ' αναφερθούμε στο "νευρογλωσσικό προγραμματισμό" (neurolinguistic programming- nlp).


<< Θέμα: Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός και τα tatoo >>
Στο ανωτέρω άρθρο είδαμε μια κοπέλα από το Βέλγιο να λέει ψέματα για τα 56 αστεράκια (τατουάζ) που της έκαναν στο πρόσωπο. Αρχικά δήλωσε ότι της τα έκαναν παρά τη θέλησή της (και αυτό θα δούμε στο βίντεο). Αργότερα όμως ομολόγησε ότι αυτό ήταν ένα ψέμα. Ακολουθεί το βίντεο που θα ήθελα να δούμε:
http://www.youtube.com/watch?v=5CvIKnk6P5Y&feature=related
Πέρα από τη "χαρά εξαπάτησης" (duping delight) που επισημάναμε την προηγούμενη βδομάδα και η οποία είναι πολλές φορές ενδεικτική ατόμων που ψεύδονται, θα δούμε και κάποια στοιχεία σχετικά με το νευρογλωσσικό προγραμματισμό (neurolinguistic programming- nlp).
Σύμφωνα με το "Oxford English Dictionary", το nlp "είναι ένα μοντέλο διαπροσωπικής επικοινωνίας που ασχολείται κυρίως με το συσχετισμό της συμπεριφοράς και της υποκείμενης σκέψης " (της σκέψης που οδήγησε στη συμπεριφορά αυτή δηλαδή.

Σύμφωνα με το nlp η κατεύθυνση των ματιών μας σχετίζεται άμεσα με αυτά που σκεφτόμαστε. Έτσι, όταν ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται οπτικά δεδομένα κοιτάμε κατά κανόνα πάνω (δεξιά ή αριστερά). Όταν πρόκειται για ηχητικά κοιτάμε στο ύψος των αυτιών και όταν έχουμε κιναισθητικά δεδομένα κοιτάμε κάτω (δεξιά ή αριστερά).

Προσέξτε πού κοιτά η κοπέλα όταν δεν κοιτά στον/στην δημοσιογράφο (όταν σπάει την οπτική επαφή δηλαδή). Παρεμπιπτόντως, το σπάσιμο της οπτικής επαφής δεν σχετίζεται με το ψεύδος. Όταν κάποιος δε μας κοιτά στα μάτια δε σημαίνει αναγκαστικά ότι ψεύδεται κιόλας.

Θα παρατηρήσατε ότι κατά κανόνα κοιτά προς τη δεξιά της πλευρά. Τα δεδομένα της είναι είτε κατασκευασμένα, είτε δε θυμάται καλά τι έγινε. Βέβαια, πριν βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα, πρέπει να διεξάγουμε τη νευρογλωσσική συνέντευξη (κάνοντας κάποιες απλές ερωτήσεις) για να εξακριβώσουμε τη "συμπεριφορά βάσης" του υποκειμένου.

Γενικότερα, ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός μας βοηθά να αναπτύξουμε έναν καλύτερο δίαυλο επικοινωνίας με τους άλλους (με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως να πείσουμε κάποιον). Μέσα από την τεχνική αυτή ξέρουμε ποιες λέξεις θα χρησιμοποιήσουμε για κάθε άτομο ανάλογα με τον τύπο του (οπτικός, ακουστικός, κιναισθητικός τύπος), ώστε να έρθουμε πιο κοντά του.

Σε επόμενο άρθρο θα μιλήσουμε για την "τύφλωση απροσεξίας"(inattentional blindness) και τις συνέπειές της.

<< Θέμα: Ένα τεστ αντίληψης. "Inattentional blindness" >>
Στο προηγούμενο άρθρο αναφερθήκαμε στην έννοια του "Νευρογλωσσικού προγραμματισμού" και συγκεκριμένα, σχολιάσαμε μια κοπέλα που έλεγε ψέματα, κάνοντας χρήση των τεχνικών που πρεσβεύει ο "nlp". Η αποκωδικοποίηση της γλώσσας του σώματος απαιτεί αυξημένες ικανότητες παρατηρητικότητας. Δυστυχώς, το μυαλό και οι αισθήσεις μας έχουν κάποια όρια. Ένα από αυτά θα εξετάσουμε εδώ. Δείτε το ακόλουθο βίντεο και μετρήστε πόσες πάσες θα γίνουν μεταξύ των παιχτών της άσπρης ομάδας. Θα πρέπει να μετρήσετε 13. http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4 


Το βίντεο αυτό κυκλοφόρησε στη Μ. Βρετανία και θέλει να μας εφιστήσει την προσοχή στο φαινόμενο της "τύφλωσης απροσεξίας" (inattentional blindeness). Όταν προσπαθούμε να δούμε κάτι, είναι πολύ πιθανό να μη δούμε κάτι άλλο που σε κανονικές συνθήκες θα το βλέπαμε.

Θα σας έχει τύχει πολλές φορές να μπείτε σε κάποια καφετέρια ψάχνοντας για κάποιο φίλο ή φίλη και ακριβώς μπροστά σας να είναι κάποιος γνωστός σας (ή και φίλος) που σας χαιρετά και να μην τον βλέπετε.

Με λίγα λόγια, όταν δεν περιμένουμε να δούμε κάτι, είναι πιθανό να μην το δούμε.

Στο βίντεο που είδαμε πιο πάνω, περνά ξαφνικά κάποιος ντυμένος γορίλλας μέσα από το σκηνικό. Σε έρευνα    http://www.wjh.harvard.edu/~cfc/Simons1999.pdf
που έγινε από τον Daniel Simons του πανεπιστημίου Harvard των ΗΠΑ, το 48% των παρατηρητών δεν τον εντόπισαν, αφού ήταν εστιασμένοι στο μέτρημα των πασών. Το ερώτημα λοιπόν που ανακύπτει είναι: "Μπορείς να δεις το γορίλλα δίπλα σου;"

<< Θέμα: Χαμόγελο: Αληθινό ή ψεύτικο; >>
Σε προηγούμενο άρθρο είδαμε το φαινόμενο της 'τύφλωσης απροσεξίας' (inattentional blindness). Μπορώ να υποθέσω ότι οι μισοί δεν καταφέρατε να δείτε το γορίλλα στο βίντεο ( moonwalking bear! ), όπως άλλωστε μας λένε και οι αντίστοιχες έρευνες (48% των παρατηρητών δεν μπόρεσαν να δουν το γορίλλα).

Σήμερα θα ήθελα να εξετάσουμε κάτι άλλο. Μπορείτε να αντιληφθείτε πότε σας χαμογελούν με ένα πραγματικό χαμόγελο και πότε όχι; Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τεστ του BBC (γνωστού καναλιού της Μ.Βρετανίας). Για να κάνετε το τεστ πατήστε εδώ:

http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/mind/surveys/smiles/ 
 Αφού απαντήσετε στις δύο κλίμακες λικέρτ (επιλέγοντας τον αντίστοιχο κύκλο) για το πώς βλέπετε γενικά τη ζωή και κατά πόσο πιστεύετε ότι μπορείτε να εντοπίσετε ένα ψεύτικο χαμόγελο, μεταβαίνετε στα βίντεο πατώντας την ένδειξη 'next'. Ακολουθούν 20 βίντεο με αληθινά και ψεύτικα χαμόγελα. Αν όντως μπορείτε να εντοπίζετε πότε ένα χαμόγελο είναι ψεύτικο, τότε δε δικαιολογείται να κάνετε πάνω από 1 λάθος.

Για να απαντήσετε σωστά πρέπει να εντοπίσετε κάποιους μυς κλειδιά που θα σας βοηθήσουν να κάνετε μια σωστή 'διάγνωση'.
Καλή επιτυχία!

Ευχαριστώ για το χρόνο και το ενδιαφέρον σας! Σε επόμενο άρθρο θα ασχοληθούμε με τις μικροεκφράσεις του ανθρώπινου προσώπου και ένα σχετικό τεστ.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο βιβλίο " Η ΓΛΩΣΣΑ του ΣΩΜΑΤΟΣ και οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ", κεφ. 1.

<< Θέμα: "Οι μικροεκφράσεις του προσώπου μας" >>
Κάθε ανθρώπινο πρόσωπο έχει τη δυνατότητα έκφρασης διαφόρων συναισθημάτων, από το θυμό ως τη θλίψη, τη χαρά, ή την απέχθεια. Πολλές φορές κάτι τέτοιο είναι έκδηλο.
Όταν όμως γίνεται προσπάθεια απόκρυψης κάποιου συναισθήματος, τότε αυτό μπορεί να "διαρρεύσει" μέσω μιας μικροέκφρασης. Μια τέτοιου είδους έκφραση διαρκεί πολύ λίγο, από 1/25ο έως 1/15ο του δευτερολέπτου, και γι' αυτό το λόγο αποκαλείται άλλωστε και μικροέκφραση.
Είστε σε θέση να εντοπίσετε μια μικροέκφραση προσώπου; Κάντε το ακόλουθο τεστ για να μάθετε: 
http://www.cio.com/article/facial-expressions-test 
Πιέστε τον αριθμό ένα για να ξεκινήσετε το τεστ. Θα εμφανιστεί ένα πρόσωπο, όπου θα πρέπει να επιλέξετε πιο συναίσθημα παρατηρήσατε. Ακολούθως, πιέστε το δύο για να συνεχίσετε κτλ. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. "Η ΓΛΩΣΣΑ του ΣΩΜΑΤΟΣ και οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ", κεφ. 1. 

<< Θέμα: Μια παράξενη υπόθεση δολοφονίας >>
Σήμερα θα ήθελα να εξετάσουμε την αποκάλυψη του ψεύδους μέσα από τα δεδομένα των εκφράσεων του προσώπου σε μια υπόθεση δολοφονίας.

Θα πάμε λίγα χρόνια πίσω, στο 1994, στις ΗΠΑ. Τον Οκτώβρη εκείνης της χρονιάς μια νεαρή μητέρα αποφάσισε να θέσει τέλος στις ζωές των δύο ανήλικων παιδιών της. Αποφάσισε λοιπόν να βυθίσει το αυτοκίνητό της σε παρακείμενη λίμνη έχοντας μέσα δεμένα τα παιδιά της. Στις Αρχές που κλήθηκαν να ερευνήσουν την υπόθεση δήλωσε ότι ένας Αφροαμερικανός την εξανάγκασε να βγει από το αυτοκίνητό της και κατόπιν, ότι ήταν αυτός που το οδήγησε μέσα στη λίμνη. Πρόκειται για την υπόθεση της Susan Smith της 25ης Οκτωβρίου 1994.

Παραθέτω ένα βίντεο http://www.youtube.com/watch?v=-zHqu8ssouI
(που δυστυχώς το βρήκα μόνο στα ισπανικά) στο οποίο θα ήθελα να προσέξετε τις εκφράσεις του προσώπου της Smith στα εξής λεπτά: 01.00-01.25 , 02.08-02.54 01.00-01.25: Στο απόσπασμα αυτό δε βλέπουμε εμφανή σημάδια θλίψης που είναι αναμενόμενα από κάποια μητέρα που μόλις έχασε τα παιδιά της. Συγκρίνετε τις εκφράσεις της γυναίκας αριστερά από τη Smith στο 01.19΄με αυτές της ίδιας της Smith. Δεν υπάρχει καμία Μονάδα Έκφρασης Προσώπου (Action Unit) ορατή στο πρόσωπο της Smith που να μας μαρτυρεί τη θλίψη της.

02.08-02.54: Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Μάλιστα η Smith παρουσιάζει και μικροχαμόγελα, όπως αυτό στο 2.44 για παράδειγμα. Δε γίνεται να έχουν σκοτώσει τα παιδιά σου και συ να χαμογελάς. Όπως σχολιάζει και ο ντετέκτιβ στο βίντεο, έκλαιγε σε στιγμές που δεν ήταν αναμενόμενο και χαμογελούσε εκεί που δεν έπρεπε.

Τελικά, στις 9 Νοεμβρίου, αποκαλύφθηκε ότι η Smith σκότωσε τα παιδιά της για να έχει τη δυνατότητα να ζήσει με τον εραστή της.

Ευχαριστώ για το χρόνο σας, περιμένω σχόλια και απόψεις σχετικά με την υπόθεση αυτή.

Για περαιτέρω στοιχεία μπορείτε ν' ανατρέξετε στο βιβλίο "Η ΓΛΩΣΣΑ του ΣΩΜΑΤΟΣ και οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ", κεφ. 1 και 3.

1 σχόλιο:

  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή